Garaza.si – Prostor za glasbenike

Registracija na tem spletu

Pokazatelj ustreznosti gesla
Geslo mora biti dolgo vsaj 8 znakov. Vsebovati mora vsaj dva simbola oziroma dve številki. Za varnejše geslo, uporabite velike in male črke, ter številke in simbole kot so !@#$%^&*()


POGOJI UPORABE -Pravila uporabe Obiskovalec oziroma uporabnik spletne strani »Garaža.si« je seznanjen in se strinja s splošnimi pogoji obiskovanja ali uporabe predmetne spletne strani. Obiskovalec oziroma uporabnik, ki je ob registraciji že izpolnil 18 let, je dolžan posredovati resnične, popolne in točne podatke. Spletna stran Garaža.si si pridržuje pravico brez predhodnega obvestila, zaradi kateregakoli razloga, odpovedati članstvo ali onemogočiti izvajanje pravic, ki izhajajo iz članstva. Uporabniki spletne strani so odgovorni za posledice uporabe te strani. Studio Modul d.o.o. je pravna oseba, ki zastopa in trži spletno stran Garaža.si. Ko taka lahko kadarkoli prekine z delovanjem strani in brez predhodnega obvestila izbriše ali blokira vse objavljene materiale in osebne podatke. Studio Modul d.o.o. ne odgovarja za kakršnokoli škodo v primeru spora z enim ali več uporabniki strani Garaža.si,. -Podatki profila, slike in druge javne informacije Uporabniki spletne strani so dolžni skrbeti, da je objavljeni material in drugi podatki v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi v Republiki Sloveniji, pri čemer objavljeni material (podatki, glasbeni mp3 zapisi in drugi objavljeni material) ne sme vsebovati žaljive, napadalne, zavajajoče ali obrekovalne vsebine. Prepovedana je objava tujih avtorskih del, ki so zavarovana z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP) ali z Zakonom o industrijski lastnini (v nadaljevanju: ZIL – 1). Moderator spletne strani lahko posreduje registriranim uporabnikom/članom spletne strani kontaktne podatke registriranih uporabnikov. Studio Modul d.o.o. ne odgovarja za posredovanje neresničnih podatkov. -Avtorsko zaščiten Avtorsko delo lahko zavaruje zgolj avtor sam ( link avtorske agencije slovenija) in s tem jamči, da je avtorsko delo, ki ga objavlja resnično njegovo avtorsko delo in ne plagiat. Garaža.si pa ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupravičene uporabe tujega avtorskega dela in drugih pravic (tuje oznake ali modela, blagovne znamke, izuma, zavarovanega s patentom oz. dodatnim varstvenim certifikatom…), ki ga avtor ni predhodno zavaroval, skladno z določbami ZASP in ZIL – 1. Ko uporabnik vpiše podatke, ki so namenjeni javni objavi, slike, glasbo v mp3 zapisu, skice, fotografije ali grafike za profile, uporabnik podeli spletni strani Garaža.si, neomejene pravice širjenja, uporabe, obdelave, predvajanja ali obdelave teh podatkov za potrebe znotraj portala »garaža.si«. -Odgovornost Studio Modul d.o.o. ne daje nikakršneka eksplicitnega ali implicitnega jamstva glede zanesljivosti, varnosti ali priporočljive narave storitve.- Vse pravice so pridržane, razen tistih, ki so izrecno zavrnjene. Studio Modul d.o.o. zavrača vsakršno odgovornost in omejuje svojo odgovornost, glede vsebine ali narave objave objavljenih materialov, oziroma škode, ki lahko iz tega izhaja. Studio Modul d.o.o. ne odgovarja za napake v zvezi z delovanjem spletnega portala Garaža.si niti za eventuelno škodo, ki bi lahko nastala v posledici kratkotrajnega ali daljšega nedelovanja spletnega portala. Studio Modul d.o.o. ne daje zagotovil glede pričakovanih rezultatov uporabe spletnega portala Garaža.si, niti glede zanesljivosti ali natančnosti informacij, ki so objavljene. Moderator na spletni strani Garaža.si lahko prepreči povezavo do drugih spletnih strani, če njihova vsebina ni primerna ali ni v skladu z zasledovanimi cilji spletnega portala. Uporabnik mora normalno, pazljivo in razsodno uporabljati celotno spletno stran. -Dostopnost Za uporabo uporabniških imen, vpisov, gesel in/ali vpisnih kod (v nadaljnem besedilu »vpisni podatki«) je v celoti odgovoren uporabnik. Uporabnik mora ohranjati zaupnost in varnost vpisnih podatkov. Uporabnik je dolžan kršitev ali zlorabo vpisnih podatkov nemudoma sporočiti odgovornim moderatorjem spletnega portala »Garaža.si«. Studio Modul.d.o.o.

Geslo boste prejeli po e-pošti.


← Nazaj na Garaza.si – Prostor za glasbenike